Hovedseksjon

Skolens historie

Navnet Jeriko kommer fra den tiden da det ble drevet gård i Lindebergområdet. Herrnhuterne som var en brødremenighet drev i sin tid aktiv virksomhet i dette området, og en fremtredende aktivitet var musikk. Gården fikk derfor navnet Jeriko gård på folkemunne, og da det i 1977 ble bygget en skole på denne eiendommen var det naturlig at den fikk navnet Jeriko skole.

Klikk på hvert bilde og du kan lese mer om skolens historie

Hvor kommer navnet Jeriko fra?


Fra 1700-tallet til 1970 ble det drevet gård på Jeriko

De første årene


 Rektor på åpningen med ordfører og skolesjefen

Nabolag i endring


Nabolaget var en svær byggeplass de første årene

Jeriko gård


Gården er 250 år gammel og fikk navnet Jeriko i 1776


Siste eierne av Jeriko gård


Siste eierne av Jeriko gård frem til 1972

Verdensmester i kombinert


Lindeberg har fostret en verdensmester i kombinert

Korps


Jeriko Skoles Musikkorps ble stiftet 18. januar 1978

Jeriko skolekor


Skolekoret ble dannet i 1978 og er fortsatt aktivt

17.mai feiring


Den første 17. mai feiringen på Jeriko var i 1978

Jeriko med på "5 På"


5. klasse med på programmet "5-På" i 1992