Skolens historie

Flyfoto fra 1962
Jeriko skole er en liten, idyllisk beliggende skole i Groruddalen, nærmere bestemt på Lindeberg i Alna bydel. Skolen har omkring 190 elever og 30 ansatte fordelt på sju ordinære klasser, en spesialklasse for elever med sosiale emosjonelle vansker og Aktivitetsskolen. Lærerne er organisert i team, både klasseteam og hovedtrinnsteam og vi har meget god kompetanse innenfor spesialundervisning og undervisning av elever fra språklige minoriteter.
 
Navnet Jeriko kommer fra den tiden da det ble drevet gård i Lindebergområdet. Herrnhuterne som var en brødremenighet drev i sin tid aktiv virksomhet i dette området, og en fremtredende aktivitet var musikk. Gården fikk derfor navnet Jeriko gård på folkemunne, og da det i 1977 ble bygget en skole på denne eiendommen var det naturlig at den fikk navnet Jeriko skole.
 
Skolen ligger i Groruddalen og er en flerkulturell skole. Omkring halvparten av våre elever har minoritetsspråklig bakgrunn. Dette er noe under gjennomsnittet for vår del av Oslo.