Skolens historie

Navnet Jeriko kommer fra den tiden da det ble drevet gård i Lindebergområdet. Herrnhuterne som var en brødremenighet drev i sin tid aktiv virksomhet i dette området, og en fremtredende aktivitet var musikk. Gården fikk derfor navnet Jeriko gård på folkemunne, og da det i 1977 ble bygget en skole på denne eiendommen var det naturlig at den fikk navnet Jeriko skole.

Klikk på hvert bilde og du kan lese mer om skolens historie