Driftsstyret

Driftsstyret ved Jeriko skole 2017

Representant for foreldrene

Stine Thorstad (Leder).
stinethorstad@yahoo.no

Leif Kjetil Tviberg

Representant for de ansatte

Linda Søvik
Anne Britt Ljøner Waller

Politisk oppnevnt

Ivar Castberg (MDG)
Grete Haraldseid (SV)

Sekretær Ricke Müller, (Rektor) Ricke.Muller@ude.oslo.kommune.no