Driftsstyret

Driftsstyret ved Jeriko skole 2015

Representant for foreldrene

Stine Thorstad ( Leder), stinethorstad@yahoo.no

Britt Bolstad

Representant for de ansatte

Linda Søvik

Jeanette Pettersen

Politisk oppnevnt

Rolf Knudsen (V)

John Adahada (SV)

Unni Thorkildsen (A)

Sekretær Ricke Müller , Ricke.Muller@ude.oslo.kommune.no