Driftsstyret

Driftsstyret ved Jeriko skole 2017

Representant for foreldrene: 

Stine Thorstad (leder) - stinethorstad77@gmail.com
Leif Kjetil Tviberg 

Representant for de ansatte: 
Linda Søvik
Anne Britt Ljøner Waller

Politisk oppnevnt: 
Ivar Castberg (MDG)
Grete Haraldseid (SV)
Unni Thorkildsen (AP) 

Sekretær:
Ricke Müller, (Rektor) - Ricke.Muller@ude.oslo.kommune.no