Driftsstyret

Representant for foreldrene:
Stine Thorstad (leder) – stinethorstad77@gmail.com
Leif Kjetil Tviberg
Patrick Shaw Iversen (vara)

Representant for de ansatte:
Linda Søvik
Anne Britt Ljøner Waller

Politisk oppnevnt:
Ivar Castberg (MDG)
Grete Haraldseid (SV)
Unni Thorkildsen (AP)

Sekretær:
Ricke Müller, (Rektor) – Ricke.Muller@ude.oslo.kommune.no