Leksehjelp

Leksehjelp foregår i klasserommene.

Alle elever på Jeriko skole får tilbud om leksehjelp, leksehjelpen er organisert i klasserommene.  Det er i hovedsak lærere som er veiledere på leksehjelpen.

For å få en oversikt over hvem som ønsker å benytte seg av leksehjelpstilbudet ber vi om at dere melder på eleven. Det er lov å melde seg på i løpet av skoleåret. Lærere kan anbefale elever å delta på leksehjelp.

 

Vi gjør oppmerksom på at; leksehjelptilbudet er et supplement til den jobben dere gjør hjemme i forhold til å følge opp eget barn og lekser. Det er av avgjørende betydning for barnets kompetanseutvikling at dere bryr dere om skolen, stiller spørsmål om skolehverdagen og leser hjemme minst 15 min hver dag.

Vi tilbyr leksehjelp til følgende tider:
1.klasse: Tirsdag, Torsdag og Fredag, kl. 08.00-08.45.
2.klasse: Tirsdag, Torsdag og Fredag, kl. 08.00-08.45.
3.klasse: Tirsdag, Torsdag og Fredag, kl. 08.00-08.45.
4.klasse: Tirsdag, Torsdag og Fredag, kl. 08.00-08.45.
5.klasse: Tirsdag, kl.15.00-15.45 og Torsdag, kl.08.00-08.45
6.klasse: Tirsdag, kl.08.00-08.45 og Torsdag 15.15-16.00
7.klasse: Tirsdag, kl.08.00-08.45 og Torsdag 14.30-15.15.  

Skolens regler gjelder for denne økta på lik linje som de gjelder for resten av skoledagen. Fravær registreres. Leksehjelpen starter kl. 08.00 for de fleste klasser, og man må være presis hvis man ønsker å delta.