Hovedseksjon

Leksehjelp

For å få en oversikt over hvem som ønsker å benytte seg av leksehjelpstilbudet ber vi om at dere melder på eleven. Det er lov å melde seg på i løpet av skoleåret. Lærere kan anbefale elever å delta på leksehjelp.

Vi gjør oppmerksom på at; leksehjelptilbudet er et supplement til den jobben dere gjør hjemme med tanke på å følge opp eget barn og lekser. Det er av avgjørende betydning for barnets kompetanseutvikling at dere bryr dere om skolen, stiller spørsmål om skolehverdagen og leser hjemme minst 15 min hver dag.

Vi tilbyr leksehjelp til følgende tider:

  • 1.klasse: Tirsdag, Onsdag og Fredag, kl. 08.00-08.45. (felles med 2.trinn, i 1.trinns klasserom) 
  • 2.klasse: Tirsdag, Torsdag og Fredag, kl. 08.00-08.45 (felles med 1.trinn, i 1.trinns klasserom) 
  • 3.klasse: Tirsdag, Onsdag og Torsdag, kl. 08.00-08.45.
  • 4.klasse: Onsdag, Torsdag kl. 08.00-08.45 og Torsdag kl 14.30
  • 5.klasse: Onsdag, kl.08.00-08.45 og Torsdag, kl.14.30-15.15
  • 6.klasse: Onsdag, kl.08.00-08.45 og Torsdag 14.30-15.15 
  • 7.klasse: Onsdag, Fredag kl.08.00-08.45 og Torsdag 14.30-15.15. 


Skolens regler gjelder for denne økta på lik linje som de gjelder for resten av skoledagen. Fravær registreres. Leksehjelpen starter kl. 08.00 for de fleste klasser, og man må være presis hvis man ønsker å delta. 

Dersom en elev gjentatte ganger møter for sent, vil foresatte bli kontaktet.