Hovedseksjon

I. Natur, miljø og bærekraftig utvikling

Elevene bruker ukentlig nærmiljø og naturen som
arena for læring. Aktiviteter i naturen knyttes til
skolens arbeid i f.eks. naturfag, praktiske og
estetiske fag og grunnleggende ferdigheter.
Elevene skal lære å ta klimabevisste valg både
i nåtid og for fremtiden.

Her kommer informasjon om våre aktiviteter som faller inn under satsningsområdet Natur, teknikk og miljø

Nysgjerrig Per
Det blir både undring og hypoteser når vi tar på oss den nysgjerrige hatten og blir med på "Nysgjerrig Per". Elevene utarbeider hypoteser, tester, forsker og finner resultater.

Lego Education
Elevene får testet både sin praktiske og teoretiske evner når de må bygge en presis legofigur som kan programmeres til enkle aktiviteter.

Konstruksjons lek
Vi har alltid AKS rommet åpent for frilek og her er det flere leker som har konstruksjon som tema. Lego, kapla, togbane og kulebane er alle populære aktiviteter.

Skogstur
Vi tar ofte turen opp i skogen og utforsker hva naturen kan by på. Insekter, planter og frilek i naturen er midt i blinken på flere av de faste turdagene våre.