Permisjonsreglement

Fri utenom skolens ordinære ferier.

Osloskolen innførte for noen år siden et nytt permisjonsreglement. Målet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å stramme inn adgangen til å få permisjon til feriereiser i skoleåret.

Les mer:  www.oslo.kommune.no/permisjon-fra-skolen/

 

Last ned Søknadskjema om fri utenom elevenes fridager.doc