Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Rektor, Thomas Andre Aker
E-post: thomas.aker@osloskolen.no
Tlf.: 22 90 32 20

Assisterende rektor, Bjørn Bergaust

E-post: bjorn.bergaust@osloskolen.no

Tlf: 22 90 32 20

Undervisningsinspektør med sosiallæreransvar, Thomas Bruno Bottolfsen

E-post: thomas.bottolfsen@osloskolen.no

Tlf: 22 90 32 20

Aktivitetsskoleleder, Amanprit Kaur Ryen
E-post: amanprit.ryen@osloskolen.no

Kontorleder, Aina Kalstrup
E-post: aina.kalstrup@osloskolen.no
Tlf: 22 90 32 20

Vaktmester, Rune Korsmo 
E-post: runek1604@osloskolen.no
Tlf: 22 90 32 20

IKT-ansvarlig, Håkon Teie

E-post: hakon.teie@osloskolen.no