Ledelse og ansatte

Rektor, Naima Antonsen-Snåre
E-post: naima.antonsen-snare@osloskolen.no
TLF: 22 90 32 20

Assisterende rektor, Thomas Andre Aker
E-post: thomas.aker@osloskolen.no
Tlf.: 22 90 32 20

Sosiallærer/Inspektør, Bjørn Bergaust
E-post: bjorn.bergaust@osloskolen.no

TLF: 22 90 32 20

Aktivitetsskoleleder, Pernilla Eggers
E-post: pernilla.eggers@osloskolen.no
Tlf: 22 30 18 90

Kontorleder, Aina Kalstrup
E-post: aina.kalstrup@osloskolen.no
Tlf: 22 90 32 20

Vaktmester, Rune Korsmo 
E-post: runek1604@osloskolen.no
TLF: 22 90 32 20