Ledelse og ansatte

Rektor, Naima Antonsen-Snåre
E-post: Naima.Snare@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20

Assisterende rektor, Thomas Andre Aker
E-post: Thomas.Andre.Aker@ude.oslo.kommune.no
Tlf.: 22 90 32 20

Sosiallærer/Inspektør, Bjørn Bergaust
E-post: bjorn.bergaust@ude.oslo.kommune.no

TLF: 22 90 32 20

Aktivitetsskoleleder, Pernilla Eggers
E-post: pernilla.eggers@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 22 30 18 90

Kontorleder, Aina Kalstrup
E-post: aina.kalstrup@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 22 90 32 20

Vaktmester, Rune Korsmo 
E-post: runek1604@osloskolen.no
TLF: 22 90 32 20