Hovedseksjon

Zippys venner

Zippys venner logo

Zippys venner er et livsmestringsprogram med fokus på sosial og emosjonell kompetanse. Målsettingen med Zippys venner er at barn skal lære seg å mestre dagliglivets utfordringer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre. Gjennom dialogiske prosesser og forskjellige aktiviteter som historier, tegning og rollespill deltar barna aktivt i å finne gode løsninger på egne problemer og hjelpe andre. Evaluering av programmet viser blant annet at barna som gjennomførte Zippy hadde flere positive mestringsstrategier, bedre sosiale ferdigheter, mindre mobbing og bedret klassemiljø. 

Vi opplever allerede en positiv endring i barnas evne til å ta vare på seg selv og andre, og vi gleder oss til fortsettelsen!

 Les mer her: https://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/zippys_venner/