Hovedseksjon

II. Kunst, kultur og kreativitet

Kunstneriske uttrykk som musikk, dans, drama,
visuell kunst, film og litteratur er viktige for alle
mennesker. Elevene får en bredere forståelse for
både omverdenen og seg selv i møte med kunst
og kultur. Elevene utvikler evne til nysgjerrighet
og evner til samarbeid i skapende prosesser.


Den enkelte AKS sørger for et variert tilfang
av materiale som f.eks. bøker, bilder, musikk
og materiell til utkledning og forming. Det
tilrettelegges også for at elevene får møte
profesjonell kunst og kultur, for eksempel
gjennom utflukter eller arrangementer.


Forming

Vi har forming et par ganger i uken der elevene får lov til å utrykke seg via forskjellige utrykksformer. Alt fra maling, lim, klipping og hekling er noe av det elevene får prøve seg på når vi har forming.

Perling
Elevene som ønsker en rolig aktivitet får muligheten til det på perling når vi legger til rette for det i løpet av uken. Vi ser at dette er en populær aktivitet hos elevene og legger til rette for at de kan spare sine uferdige perlebrett samt at vi stryker ferdige perlebilder.


Dansemoro
Barna øver på enkel koregrafi som senere blir vist som show for de foresatte.

Juleverksted
Når adventstiden nærmer seg tar vi frem kreativieten vår og lager julepynt og enkle gaver med juletema.