Helsesøster

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

Anna Lena Norum er helsesøster på jerio skole. Kontaktinfo finner du på høyre side.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider. 

Helsesøster

Tirsdag: 08.00- 15.00

Torsdag: 08.00- 15.00

Telefon: 48099517

Helsesøster Sunniva Granlund kan kontaktes pr. telefon til samme tider som nevnt over.

E-post: sunniva.granlund@bal.oslo.kommune.no

Drawing of a city