Hovedseksjon

Helsesykepleier

Fra helsesøster til helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

Kavitha Rajeevan er helsesykepleier ved Jeriko skole.
e-post: kavitha.rajeevan@bal.oslo.kommune.no

 

Informasjonsbrosjyrer og nyttige linker:

 Kosthold og ernæring for skolebarn:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsedirektoratets-kostrad-brosjyre-og-plakat - helsedirektoratets kostråd

https://mhfa.no/smart-mat-ved-skolestart

Søvn og hvile:

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/ - nettside fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnssykdommer 

 Barns bruk av medier:

https://snakkomspill.no/

https://www.barnevakten.no/

  Utvikling mot pubertet:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/hva-skjer-1113-ar

 Vaksiner:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Mine vaksiner: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Voksen for barn, barneombudet og andre nettsider og telefonnumre:

https://barneombudet.no/

https://www.kirkens-sos.no/  - landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett

https://www.incest80057000.no/ - incestsenteret i Vestfold

https://sidetmedord.no/ - et nettbasert tilbud til alle som trenger og dele tanker og følelser med noen

https://www.snakkommobbing.no/ - rådgivningstjeneste fra Blå Kors

https://www.vfb.no/ - voksne for barn

https://www.116111.no/ - alarmtelefonen for barn og unge

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier Kavitha Rajeevan er tilgjengelig på Jeriko skole:

Mandag, Tirsdag og onsdag 08.30 -14.00

 

 

Kan kontaktes på:

E-post: kavitha.rajeevan@bal.oslo.kommune.no

Tlf: 48139176

 

Hovedtelefon for skolehelsetjenesten:

Tlf: 23 47 96 04