Helsesykepleier

Fra helsesøster til helsesykepleier

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.

Kavitha Rajeevan er helsesykepleier ved Jeriko skole.
e-post: kavitha.rajeevan@bal.oslo.kommune.no

 

 

 

Informasjon skolestart 2020

Nytt skoleår er her! Smittesituasjonen i Oslo har holdt seg stabilt lav i sommer, men det har blitt registrert en liten økning de siste ukene. Vi minner om at elever som har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller om noen hjemme er syke med Covid-19, så skal  ikke eleven møte på skolen.  Har dere vært på ferie i «røde land» i sommer? Da må dere være karantene i 10 dager. Dette betyr at elevene ikke kan komme på skolen før de de har vært hjemme i Norge  i 10 dager. 

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier Kavitha Rajeevan er tilgjengelig på Jeriko skole:

Man-Torsdag: kl. 09:00 -13:45

 

Kan kontaktes på:

E-post: kavitha.rajeevan@bal.oslo.kommune.no

Tlf: 48139176

 

Hovedtelefon for skolehelsetjenesten:

Tlf: 23 47 96 04