Helsesøster

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.


Sunniva Granlund er helsesøster ved jerio skole. 
e-post: sunniva.granlund@bal.oslo.kommune.noLes mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

 

Bydel Alna - En oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-alna/aktiv-fritid-i-bydel-alna/

 

Oversikt over Fritidsaktiviteter i Bydel Alna

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13264016/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Alna/Fritidsaktiviteter%20Bydel%20Alna.pdf

 

Nasjonale anbefalinger, Fysisk aktivitet og stillesitting 6-12 år:

https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/Nasjonale%20anbefalinger%206-12.pdf

Helsesøster

Tirsdag: 08.00- 15.00

Torsdag: 08.00- 15.00

Telefon: 48099517

Helsesøster Sunniva Granlund kan kontaktes pr. telefon til samme tider som nevnt over.

E-post: sunniva.granlund@bal.oslo.kommune.no

Drawing of a city