Strategisk plan

Utdanningsetaten benytter seg av balansert målstyring i sin styring og oppfølging av skolene. For Utdanningsetatens del gjelder det å skape en forskjell for elever og foreldre, det såkalte brukerperspektivet. Målene i brukerperspektivet kalles derfor for ”hovedmål”.

Strategisk kart tar utgangspunkt i Byrådets budsjettforslag, og setter mål. Skolene utvikler deretter hvert år sin strategiske plan. Denne plan gir uttrykk for hvordan for eksempel en skole skal bidra til å realisere etatens samlede mål på alle områder, og angir hvilke resultatmål som skal nås for at dette skal skje.


Sentrale resultater publiseres i Min Osloskole, som er tilgjengelig på Utdanningsetatens hjemmeside. Det er skolens driftsstyre som vedtar skolens strategiske plan, sammen med budsjettet, i januar hvert år.

 

Vår strategiske plan