Hovedseksjon

Måneds- og ferieplaner

I skolens ferier har vi egen påmelding og legger opp til et variert program. Det er viktig at påmeldingsfristen overholdes slik at vi vet hvor mange barn som kommer og kan planlegge aktiviteter og bemanning.