Hovedseksjon

Vår profil

Jeriko skole forside

Skolens visjon

Jeriko skole er en inkluderende skole med høyt læringstrykk, hvor elever og voksne trives.

Skolen ligger idyllisk til på Lindeberg

Jeriko skole er en liten, idyllisk beliggende skole i Groruddalen, nærmere bestemt på Lindeberg i Alna bydel.

Skolen ligger i Groruddalen og er en flerkulturell skole. Omkring halvparten av våre elever har minoritetsspråklig bakgrunn. Dette er noe under gjennomsnittet for vår del av Oslo.

Liten barneskole

Vi er en av Oslo's minste barneskoler med omkring 190 elever på 1.–7. trinn. Det er 30 ansatte fordelt på sju ordinære klasser. Vi har kun en klasse på hvert trinn. Jeriko skole har også en spesialklasse for elever med sosiale emosjonelle vansker.

God kompetanse blant våre lærere

Lærerne er organisert i team, både klasseteam og hovedtrinnsteam. Vi har meget god kompetanse innenfor spesialundervisning og undervisning av elever fra språklige minoriteter. Skolen har egen leselærer.

Presentasjon skole

Nærmere informasjon om skolens resultater og brukerundersøkelser finnes på Utdanningsetatens nettsider: minOsloskole.no/jeriko