Hovedseksjon

Om AKS på Jeriko

Bilde til vår profil

Gjennom bevisst miljøarbeid er målet å gi barnet et variert fritidstilbud og læringsstøttende aktiviteter, hvor hvert enkelt barn kan delta ut ifra sine egne forutsetninger.

Ved å gi tilbud om varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter, skal vi skape trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet for alle.

Aktivitetsskolen Jeriko gir tilbud om læringsstøttende aktiviteter som bidrar til barns faglige og sosiale lærling. Vår visjon er:

Aktivitet, Kunnskap og Sosialisering- Alle Kan Skinne.

Rammeplan for Aktivitetsskolen gir retning for innhold og sikrer at elevene får et mangfold av spennende aktiviteter fordelt på ulike målområder. Aktivitetsskolen Jeriko kjennetegnes som et sted med myldrende liv, der læringsstøttende aktiviteter innebærer nysgjerrighet og kreativitet i følgende satsningsområder:

 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Fysisk aktivitet og lek
 • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
 • Mat og helse
 • Trivsel og adferd

På Aktivitetsskolen skal barnet:

 • ha mulighet til å delta på læringsstøttende aktiviteter
 • ha mulighet for å melde seg på en aktivitet som er av interesse
 • ha mulighet for å leke i trygge omgivelser
 • ha mulighet for å få nye venner og beholde vennene
 • ha mulighet til å velge selv hva de vil gjøre

Vi streber daglig etter at barna skal være trygge og trives både med seg selv og i samspill med andre barn og oss voksne. Økt trygghet på seg selv, gir høyere trivsel og vil gi barnet bedre selvfølelse. Vår rolle som voksne er viktig  i barnas oppvekst, og på Aktivitetsskolen Jeriko har vi voksne som:

 • bryr seg
 • er deltakende
 • er nysgjerrig på barna
 • er inspirerende
 • sprer glede
 • gir trygghet
 • tar vare på barna
 • er tydelige
 • er aktive
 • er motiverende
 • er inkluderende
 • er lyttende

 

Vi ønsker alle en trygg og lærerik tid på Aktivitetsskolen Jeriko.

Ansatte på Jeriko AKS

Aktivitetsskoleleder
Aman Kaur Ryen

Baseleder
Yousra Naoum

Barne- og ungdomsarbeidere
Håkon Teie
Simay Suua


Assistenter
Armin Afshary
Camilla Clark

Lærlinger
Sariba Ceesay
Sema Kocak
Cloee Apenteng