Skolestartere 2018

Det er snart klart for et nytt skoleår. Det betyr at akkurat ditt barn skal ha sin første skoledag hos oss på Jeriko skole. Vi på Aktivitetsskolen Jeriko ønsker at ditt barn skal få en trygg, varm og fin velkomst til skolen vår. En trygg start hos oss i løpet av august måned gir en spent skolestarter en trygg arena før å bli kjent med skolen, klassekamerater og de voksne. Vi har heldagsåpent fra 1.august og helt frem til skolestart.

Har dere spørsmål ta gjerne kontakt:

Pernilla Eggers
Leder, Akivitetsskolen Jeriko
E-post:   pernilla.eggers@ude.oslo.kommune.no