Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet er elevenes råd, det vil si at det er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Hver klasse velger to representanter som skal representere elevene på trinnet. De blir valgt i begynnelsen av skoleåret og er valgt for et skoleår. Det er disse valgte representantene som utgjør elevrådet. Alle representanter i elevrådet møter på elevrådsmøter. Elevrådet velger elevrådsleder og nestleder.

Assisterende rektor, Thomas Andre Aker, møter elevrådet ca. hver 6. uke.

Elevråd Jeriko skole 2018/2019

 

  1. klasse   -              Agathe og Abel

  2. klasse   -              Oliver og Livja

  3. klasse   -              Luna Sofie og Amal

  4. klasse   -              Jael (sekretær) og Oscar

  5. klasse   -              Noora og Arham
  6.  
  7. klasse   -              Amelie og Walid (nestleder)

  8. klasse   -              Evelina (leder) og Shuaib
 

Assisterende rektor leder elevrådet.