Elevrådet

Elevrådet er elevenes råd, det vil si at det er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas. Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Hver klasse velger to representanter som skal representere elevene på trinnet. De blir valgt i begynnelsen av skoleåret og er valgt for et skoleår. Det er disse valgte representantene som utgjør elevrådet. Alle representanter i elevrådet møter på elevrådsmøter. Elevrådet velger elevrådsleder og nestleder.

Assisterende rektor, Naima Antonsen-Snåre, møter elevrådet ca. hver 6. uke.Elevrådet 2017-2018 består av:

1

Sahra Suleiman Jama

Theo Adhwa'Surya Shaw Iversen

2

Mathea Elise Lehmann Ruster

Martin Wallace

3

Nicolas Alexander Galvez Christiansen

Matheo Sebastian Iversen Thome

4

Liucuija Kaupaite

Uzair Ahmed

5

Selma Lunden Lie

Sverrir Asthildar Bertheussen

6

Inaya Rashid Janjua (styremedlem)

Shuaib Mohammad Ahmad (nestleder)

7

Abtin Ramezani (leder)

Muniba Imran Ahmed (styremedlem)

Assisterende rektor leder elevrådet.