FAU

FAU-leder ved Jeriko skole er Micaela Ersvik
Kontakt med FAU:  SMS til 922 61 374  eller E-post: jeriko.fau@gmail.com

Klikk her for full liste: FAU mailliste 2020.pdf

Hva er FAU?

Hva er FAU?
FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.  Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet. FAUs medlemmer velges for to år.

Vær en positiv skoleforelder

Din holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon for læring. Synes du skolen er viktig, vil barnet ditt gjøre det også. En positiv holdning til skolen gir barnet grunnlag for god læring.

 

Nyttige lenker:
Fug,nonettside for skole-hjem samarbeid  

Foreldrepulsen.nonettside med artikler og fagtekster rettet mot foresatte og pedagoger.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU