Hovedseksjon

FAU

FAU-leder ved Jeriko skole er Mihaela Claudia Florea Hygen

Kontakt med FAU:  SMS til 45 18 15 45.  eller E-post: jeriko.fau@gmail.com

FAU Jeriko skoleåret 2023/2024

Jone Andreas Berg (1.klasse)   joneberg@gmail.com

Lars E. Paulsrud  (1.klasse) lars.paulsrud@veidekke.no

Kristin Lie (2.klasse) kristin.lie.kl@gmail.com

Elise Elmann Aune (2.klasse) eliseaune@gmail.com

Youssef El Moussaoui (3.klasse) youssef1@live.no

Laila Erdal Aagesen (3.klasse) laila.erdal@gmail.com

Mihaela – Claudia Florea – Hygen (4.klasse) clodia_florea@yahoo.com

Gry Norderhaug Løvhaugen (4.klasse) gry.lovhaugen@gmail.com

Arijeta Ismani (5.klasse) jaha_73@hotmail.com

Sharon Ly Aamodt (5.klasse) sharonaa@outlook.com

Susanne Hoel (6.klasse) susanne.hoel@gmail.com

Morten Hansen (6.klasse) mtnhansen@gmail.com

Attique Ur Rehman (7.klasse) attique1188@hotmail.com

Kjetil Steinsland (7.klasse) kjetil.steinsland@outlook.com

 

Hva er FAU?

Hva er FAU?
FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.  Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet. FAUs medlemmer velges for to år.

Vær en positiv skoleforelder

Din holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon for læring. Synes du skolen er viktig, vil barnet ditt gjøre det også. En positiv holdning til skolen gir barnet grunnlag for god læring.

 

Nyttige lenker:
Fug,nonettside for skole-hjem samarbeid  

Foreldrepulsen.nonettside med artikler og fagtekster rettet mot foresatte og pedagoger.