Ordensregler

En skoles drift er underlagt de lover, regler og forskrifter som omhandler skole, opplæring, inneklima, arbeidsmiljø eller annet som er relevant eller relatert til skolen.

Les mer om Osloskolens ordensreglement

Jeriko skole sitt ordensreglemant: Last ned via PDF
 

Til deg som er forelder: Se en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale på skolemiljø (Utdanningsdirektoratet).