Hovedseksjon

Nettvettregler

Nettvett
  • Søk informasjon om hva internett og mobiltelefon betyr for barn og unge i dag Sett deg inn i barnets sosiale liv på nettet.
  • Snakk om det som skjer - Redd Barnas nettvettregler kan danne et utgangspunkt.
  • Lag felles regler om mobil- og nettbruk hjemme, gjerne i tråd med skolens regler. Mobil og internett er ofte i bruk når barn mobbes.
  • Meld fra til tips.kripos.no hvis du er bekymret for at et barn utsettes for vold eller overgrep.
  • Snakk med barna om konsekvenser av å dele bilder og informasjon på nettet. Det kan være vanskelig å få bilder o.l. slettet i etterkant. Tenk over hva som er nødvendig å kringkaste på nettet og vær varsom med hvilke bilder som legges ut. Dette gjelder både barna og deg som forelder.
  • Ta opp barnas nett- og mobilbruk på foreldremøter og i foreldresamtale.

Det er viktig for foreldre å engasjere seg i barns liv, og mye av dette livet foregår digitalt. Spør barna om hvordan dagen deres har vært – også på nett!