Hovedseksjon

IV. Mat og helse

ikon

Medarbeiderne er rollemodeller når det gjelder
ernæring, folkehelse, miljø og klimabevisste valg.
I arbeidet med mat og helse skal det også vektlegges praktisk arbeid, grunnleggende ferdigheter
og elevenes norskspråklige kompetanse.

Her kommer informasjon om våre aktiviteter som faller inn under satsningsområdet Mat og helse.

Måltider
På aktivitetsskolen serverer vi mat tre ganger i uken, når vi har brødmat øver vi på å smøre pålegg og spørre bordkamerater om å sende det man trenger ved bordet. Vi fokuserer også på håndvask og hygiene.

Kroppen vår
Vi dykker inn i menneskekroppen og lærer om både organer, fordøyelse, sanser og annet som forteller oss om hvordan kroppen vår fungerer. 

Kokkekurs
4.klassingene får være med på matlagingsgruppen "Kokkekurs" her lager enkle matretter som elevene kan klare å lage hjemme.

Geitmyra skolehage
Vi tar turen til Geitmyra skolehage hver høst der vi får ta opp rotgrønnsaker og poteter rett fra jorda. Vi kutter og forbereder maten før vi råsteker den og får spise fangsten. Vi lærer om de forskjellige vanlige norske grønnsakene.