MerLæring1234

Byrådet i Oslo har som mål  å styrke opplæringen på 1.–4. trinn. Satsingen ved Jeriko skole skal i hovedsak styrke opplæringen i de grunnleggende ferdighetene, dvs.  lesing, regning og skriving.

MerLæring:

Fagleder/mestringslærer 1.- 2. trinn:

Hege Birkeli Lunden:   hegel1003@osloskolen.no

Mestringslærer 3. – 4. trinn:

Tony John Baybutt: tobaa010@osloskolen.no

Mestringslærer 5. – 7. trinn:

Stine Sæther stsaa01@osloskolen.no

Leselærer:

Lillian Haugesten: lieda001@osloskolen.no

Begrepsopplæring:

Hilde Hauge: hildeh0105@osloskolen.no