Skoleåpning

Barn hopper paradis.

Mandag 27. april åpner skolen igjen for elever på 1. til 4. trinn og vi gleder oss stort til å få se alle sammen igjen. Denne uka har vært hektisk for alle som jobber på skolen, for å forsøke å få på plass slik at det skal være trygt og godt for alle å komme tilbake. Vi har fått veiledning og råd både fra Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsetaten, og åpningen vil skje i samråd med de rådene som er gitt. Skoledagene kommer til å se litt annerledes ut, både med hensyn til innhold og tidspunkter, men alle elever vil starte kl. 08.30 hver dag. Lærerne vil informere nærmere om timeplan og sluttidspunkter for skolen direkte til hvert enkelt trinn. Smittevern vil ha en sentral plass i skolehverdagen, men det vil samtidig bli mye tid og rom for faglig og sosial læring.

Vi gleder oss til å se dere igjen.

Hilsen Naima, Thomas, Bjørn og Pernilla