Innskriving for skoleåret 2020-2021

Barn hopper paradis.

Vi har gleden av å invitere neste års førsteklassinger og deres foresatte til innskriving på Jeriko skole:

Tirsdag 3. desember 2019 kl. 16.00 – 18.00

Innskrivingen vil foregå i klasserom 1 og på kontoret, inngang A.  Dere er velkommen til å komme når som helst i det oppsatte tidsrommet, men det er fint om dere er her litt før kl. 18, da vi ønsker å snakke med hver familie.  Dere vil få et innskrivingsskjema ved oppmøte som skal fylles ut.

Innskriving ved bostedsskolen må finne sted selv om:

  • Det søkes om utsatt skolestart

  • Det søkes om skolebytte til en annen skole enn bostedsskolen

  • Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialgruppe ved annen skole

  • Familien planlegger å flytte før skolestart høsten 2020