Høsthilsen

Høstbilde av ny skolegård

Denne høsten har vært preget av en god oppstart med fokus på å skape gode relasjoner mellom store og små på skolen. Alle voksne har hele tiden fokus på inkludering og fellesskap, og hvordan det kan føre til enda bedre læring for hver enkelt. I forrige uke deltok hele skolen på Bli mE-dansen, og gymsalen var fylt av sang- og danseglade elever. Seansen ble filmet og man kan finne videoen på nrksuper.no (søk etter Jeriko).  For øvrig kan vi nevne at 7. trinn hadde et flott opphold på leirskole, både elever og lærere kom tilbake strålende fornøyde. FAU har arrangert vennekveld for de yngste elevene og Driftsstyre har hatt sitt første møte dette skoleåret. Vi er med andre ord godt i gang!

Etter høstferien skal AKS ha foreldremøte og MerLæring arrangerer foreldrekurs. Vi håper på fortsatt god oppslutning om på våre arrangementer!

Høsthilsen fra Pernilla, Thomas og Naima