Koronaviruset: Skolen fortsetter å være stengt

Illustrasjon

Oppdatering 24. mars:

Regjeringen har besluttet i dag at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Siden det er påskeferie i Osloskolen frem til og med 14. april, vil elevene på Jeriko skole tidligst være tilbake 15. april – med mindre annet blir bestemt. Vi vil holde dere fortløpende orientert. 

Melding fra Helsedirektøren

Helsedirektøren har sendt ut en melding til landets innbyggere om at Koronaviruset nå sårer seg raskt, og at det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett med å vaske hendene godt og ofte , vis hensyn når du hoster / nyser – bruk papirlommetørkle som du kaster etter bruk og vask så hendene godt med vann og såpe, eventuelt bruk Antibac hvis håndvask ikke er mulig. Du vil finne myndighetenes anbefalinger på helsenorge.no

Det er viktig at hjemmekarantener følges dvs. at man ikke går i butikker ol. Og at man unngår alle arrangementer og samlinger. Takk for at dere følger de retningslinjene som blir gitt.

Video om effektiv håndvask fra Folkehelseinstiuttet

Video om Koronaviruset – informasjon for barn, fra Helsedirektoratet