Strategisk plan

Strategisk kart tar utgangspunkt i Byrådets budsjettforslag. Planen gir uttrykk for hvordan skolen skal bidra til å realisere etatens samlede mål på alle områder, og angir hvilke resultatmål som skal nås for at dette skal skje. Utdanningsetaten benytter seg av balansert målstyring i sin styring og oppfølging av skolene. Jeriko skoles strategiske plan tar utgangspunkt i det strategiske kartet for Osloskolen og inneholder risikovurderinger i forhold til de strategiske målsettinger Osloskolen har valgt. Som en del av styringen har skolen også laget risikoreduserende tiltak for å håndtere risiki og foreta forbedringsarbeid.

 

Sentrale resultater publiseres i Min Osloskole, som er tilgjengelig på Utdanningsetatens hjemmeside. Det er skolens driftsstyre som vedtar skolens strategiske plan, sammen med budsjettet, i januar hvert år.