Ledelse og ansatte

Ledelsen og Administrasjon:

Rektor, Ricke Müller 
E-post: ricke.muller@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20
Assisterende rektor, Naima Antonsen-Snåre
E-post: naima.snare@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20
Aktivitetsskoleleder, Bjørn-Andre Kildalen
E-post: bjorn.andre.kildalen@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 30 18 90 / 92 68 32 32 (09.00-15.00)Sosiallærer, Randi Bakke
E-post: randi.bakke@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20


 

Kontorleder, Aina Kalstrup
E-post: aina.kalstrup@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20Vaktmester, Rune Korsmo
E-post: runek1604@osloskolen.no
TLF: 22 90 32 20
Assistenter
Grete Christophersen
Stephanie Tangberg
Tonje Groth
Mohamed Mohamed
Hassan Oomar
Sarah Bredesen
Charlotte M. Kvitvik (permisjon til 1.1.18)

Lærlinger
Simay Suua (1.års lærling)
Franchesca Paz (2.års lærling)

Kontaktlærere
Se lenker i egen meny for skolens lærere