Ledelse og ansatte

Ledelsen og Administrasjon:

Rektor, Ricke Müller 
  
E-post: ricke.muller@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20Assisterende rektor, Lise Røsto Jensen

E-post: lise.rosto.jensen@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20


Aktivitetsskoleleder, Bjørn-Andre Kildalen

E-post: bjorn.andre.kildalen@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 30 18 90 / 92 68 32 32 (09.00-15.00)

Sosiallærer, Randi Bakke

E-post: randi.bakke@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20Kontorleder, Aina Kalstrup


E-post: aina.kalstrup@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20

Vaktmester, Rune Korsmo

.

E-post: runek1604@osloskolen.no
TLF: 22 90 32 20Assistenter
Grete Christophersen
Charlotte M. Kvitvik
Mohamed Mohamed
Hassan Oomar

Lærlinger
Håkon Teie (2.års lærling)
Franchesca Paz (1.års lærling)

Kontaktlærere
Se i menyen til høyre for å finne navn og e-post adresse til kontaktlærerne på skolen.