Ledelse og ansatte

Ledelsen og Administrasjon:

Rektor, Ricke Müller 
E-post: ricke.muller@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20
Assisterende rektor, Naima Antonsen-Snåre
E-post: naima.snare@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20
Aktivitetsskoleleder, Bjørn-Andre Kildalen
E-post: bjorn.andre.kildalen@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 30 18 90 / 92 68 32 32 (09.00-15.00)Sosiallærer, Randi Bakke
E-post: randi.bakke@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20


 

Kontorleder, Aina Kalstrup
E-post: aina.kalstrup@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20Vaktmester, Rune Korsmo
E-post: runek1604@osloskolen.no
TLF: 22 90 32 20
Assistenter
Grete Christophersen
Stephanie Tangberg
Tonje Groth
Mohamed Mohamed
Hassan Oomar
Sarah Bredesen
Charlotte M. Kvitvik (permisjon til 1.1.18)

Lærlinger
Simay Suua (1.års lærling)
Franchesca Paz (2.års lærling)

Kontaktlærere
Se i menyen til høyre for å finne navn og e-post adresse til kontaktlærerne på skolen.