Ledelse og ansatte

Ledelsen og Administrasjon:

Rektor, Ricke Müller 
E-post: ricke.muller@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20
Assisterende rektor, Naima Antonsen-Snåre
E-post: Naima.Snare@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20 

Aktivitetsskoleleder, Pernilla Eggers

E-post: pernilla.eggers@ude.oslo.kommune.no

TLF: 22 30 18 90                           
Sosiallærer, Randi Bakke
E-post: randi.bakke@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20 

Kontorleder, Aina Kalstrup
E-post: aina.kalstrup@ude.oslo.kommune.no
TLF: 22 90 32 20Vaktmester, Rune Korsmo
E-post: runek1604@osloskolen.no
TLF: 22 90 32 20
Assistenter
Grete Christophersen
Stephanie Tangberg
Tonje Groth
Mohamed Mohamed
Hassan Oomar
Sarah Bredesen
Charlotte M. Kvitvik

Lærlinger
Simay Suua (1.års lærling)
Franchesca Paz (2.års lærling)

Kontaktlærere
Se lenker i egen meny for skolens lærere