Valg 2019

Barnas valg

Som forberedelse til valget har følger elevene på 5.-7. trinn Redd barnas opplegg "Barnas valg" hvor de lærer om hvordan valg foregår og hva de ulike partiene står for. De får også stemme selv. Dette er viktig læring for å kunne delta aktivt i samfunnsliv og debatt etter hvert.

Samtidig vil vi minne om at ettersom mange skoler benyttes som valglokale, er alle skoler i Oslo stengt på valgdagen 9. september. AKS holder åpent hele dagen.

Godt valg!