Helt sirkus i gymsalen

SIRKUS PÅ JERIKO FORSIDE

Med hjelp av Sirkus Cirka laget 2.trinn full sirkusforestilling i gymsalen til stor gleder for alle som kom å så på. Med sirkusdirektør, klovner, bengalske tigere og mye mer skapte mye liv og røre, men mest av alt mye glede. 2.trinn hadde øvd hele dagen og opptrådte med stor entusiasme, både fra elever og lærer. Tusen takk til 2.trinn og Sirkus Cirka!