5.trinn på konserthuset

Konsert med 5 trinn

Den 24.1 var 5.trinn på besøk i konserthuset. Filharmonien hadde sammen
Kyrre Texnæs satt sammen et stykke som het «filharmonien beveger». Barna fikk
oppleve klassisk musikk,  satt sammen med bevegelser fra moderne dans.
Elevene hadde på forhånd øvd inn noen bevegelser, og sammen med mange andre
5.klassinger fikk vi være med å danse til musikken.