Oslostandard for skole-hjem-samarbeid

Hensikten var å etablere en gjensidig forventningsavklaring; hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte? Målet var å styrke samarbeidet mellom foresatte, lærere og skolen, slik at forutsetningene for elevenes læring skal være best mulig.

Oslostandarden er utarbeidet på oppdrag fra byrådet (Bystyremelding nr. 1/2013) og inngår i byrådets strategi for sosial mobilitet.

Oslostandarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver:

  • Fag og læring
  • Trygghet og trivsel
  • Dialog og samarbeid

 

Les hele Oslostandarden på Oslo kommunes nettsider.

Standarden finnes også på følgende språk: Arabisk, engelsk, somalisk, tamilsk, tyrkisk og urdu.