Ukens Grubleoppgave

Grubleoppgaver:

 UKE 25 : https://www.foreldrepulsen.no/art/fp/1825Grubleoppgave.pdf

Løsning : Kommer neste uke