Ukens Grubleoppgave

Grubleoppgaver:

 

Uke 42: Trekanter med fyrstikker
Løsning: 
Riktig løsning kommer neste uke . . 

Uke 41: Gåte 
Løsning: 
En grop (for eksempel...)

Uke 39: Flytte 2 fyrstikker 
Løsning:
Flytte en fyrstikk fra "+" tegnet og lage en 0 på siste siffer. 

Uke 38: Fyrstikker
Løsning: 
Riktig løsning er å ta vekk en fyrstikk fra første "=" tegn slik at regnestykket blir 4-3=1

Uke 37: Fruktpriser
Løsning: 
11