Ukens Grubleoppgave

Grubleoppgaver:


Hjernetrim gjennom sommeren:
Gåten med fangenes hatter 
Løsning: 
kommer i august, da fortsetter også de ukentlige grubleoppgavene.

Uke 24: Alder 
Løsning: 
18 år er riktig svar

Uke 23: Dele et tall i to
Løsning: 
Tallene er 66 og 44.

Uke 22: Frukt
Løsning:
Tallet blir 14

Uke 19: Vaskejobb
Løsning: 
Løsning kommer neste uke

Uke 18: Ansikter i tre
Løsning: 
Det er 10 ansikter som er "gjemt" mellom grenene i treet. 

Uke 17: Kvadrater
Løsning: 
Det er 40 kvadrater totalt

Uke 15: 4 Figurer
Løsning: 
Figur A er annerledes

Uke 14: Bananer
Løsning:
5 aper. 1+2+3+4+5=15

Uke 13: Kaste ting
Løsning: 
Den kommer rett tilbake fordi han kastet den rett opp i luften. 

Uke 12: Venner på kino
Løsning: Det er billigst med to venner samtidig, da betaler du for 3 inklusiv deg selv. Med en venn om gangen betaler du for 4.

Uke 11: 100-meter løp
Løsning: Jonas vil tape igjen. I det andre løpet hvor Per starter 10 meter bak, vil Jonas nå 90-meter merket samtidig som Per. Men siden Per er raskere, vil han løpe de siste 10 meterene raskere enn Jonas og komme først i mål.