Foreldrepulsen

En veldig fin ting med Foreldrepulsen.no er at alle artiklene finnes på de fleste språk. Du kan lese artiklene på både norsk, engelsk, arabisk, vietnamesisk, urdu, somali, tyrkisk og mange andre språk. Klikk deg inn på lenkene til artiklene og du kan velge skriftelig språk øverst i venstre hjørnet på siden. 

 

Fra redsel til angst

Angst og redsel er følelser som er kjent for oss alle. Det er naturens måte å få oss til å mobilisere ekstra på. For noen blir angsten en utfordring som styrer livsutfoldelse og reduserer livskvalitet.

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/fra-redsel-til-angst/

 

 

 

 

 

Koronaviruset

Nyhetsbildet preges av koronaviruset. Mellom folk går det rykter og det oppstår historier. Det kan være nokså skremmende. Her er noen fakta om virus og smitte og noen råd om hvordan du bør snakke om temaet med barn og ungdom.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/sprsml-og-svar-om-koronaviruset/

 

 

 

Helsesykepleier - til tjeneste

 

Alle skoler har en helsesykepleier tilknyttet skolehelsetjenesten. De jobber forebyggende og helsefremmende for elevene på skolen. Det er gratis og lavterskel å ta kontakt med helsesykepleier.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/helsesykepleier-til-tjeneste/

 

#litegreit Ferie i arbeidstiden

Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten.

Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres utfra hensynet til elevens opplæring.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/ferie-i-arbeidstiden-2/

 

 

 

 

Bli bedre kjent med barnet ditt

Alle barn er forskjellige, med ulikt temperament, personlighet og egenskaper. Ved å bli bedre kjent med hvordan ditt barn er, kan du bedre tilrettelegge for og støtte barnet ditt i hverdagen.

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/bli-bedre-kjent-med-barnet-ditt-2/

 

 

 

Nye PISA-resultater

PISA er en stor internasjonal undersøkelse som tester 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. Den nyeste målingen viser at norske elever presterer stabilt over tid, men at jentene drar fra gutta.

Les her:  https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/nye-pisa-resultater/

 

 

Snakk om seksualitet

Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Hva er greit å gjøre med seg selv, med andre og hva er det greit at andre gjør med deg. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet.

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/snakk-om-seksualitet/

 

 

Nye læreplaner

I læreplanene får vi vite hva elevene skal lære på skolen og hvilke mål de jobber mot. Nå er nye læreplaner i alle fag i grunnskolen lansert, og skal tas i bruk fra neste høst. Her kan du lese hva som er nytt.

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/nye-lreplaner/

 

 

Diabetes

Hvert år får over 400 barn i Norge diabetes. De fleste nye tilfeller oppstår hos barn i skolealder. Diabetes er en tøff diagnose å få, men de fleste finner gode måter å leve med sykdommen på.

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/om-diabetes/

 

 

Hatprat

Det er aldri greit å spre eller oppfordre til hat mot enkeltpersoner eller grupper. Mange opplever å bli utsatt for stygge meldinger på grunnlag av kjønn, etnisitet eller annen gruppetilhørighet. 

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/hatprat/

 

 

Problemer med synet?

Et barns evne til å lære blir vanskeligere uten godt syn. Det kan være vanskelig å oppdage dårlig syn hos barn, fordi de er flinke til å kompensere for det som ikke fungere.

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/problemer-med-synet/

 

Nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Les her: https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/9-a-nulltoleranse-mot-mobbing/

 

 

Rettigheter og plikter

Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter. Likeledes har foresatte rett til medvirkning og til å få informasjon om barnet på skolen.

Les her

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik bidrar du med leksehjelp

Foreldrenes involvering i barnas skolearbeid er av stor betydning for barnas motivasjon og resultater. Leksehjelp er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips tilpasset barnets alder. 

Les her

 

 

 

FAU - din kanal til skolen

Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldrene ved skolen. FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal fremme samarbeidet mellom disse.

Les her

 

Nasjonale prøver og kartlegging

Nasjonale prøver og kartlegginger er en del av underveisvurderingen som foregår i skolen. Det finnes ulike prøvetyper med ulikt formål, og prøvene gjennomføres i bestemte fag, ferdigheter og trinn.

Les her

 

Tid for lusesjekk!

Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir dere kvitt det? Lusa er aktiv hele året, og det er lurt å sjekke barnet jevnlig. Husk å gi beskjed til skole og venner om dere oppdager lus, for å motvirke videre smitte.

Les her

 

Det viktigste vettet er - Badevett

Vis badevett i sommer, og forebygg drukningsulykker. Vi går en lang ferie i møte der mange barn skal nyte bading i sjø og vann. Følg badevettreglene, hold oppsyn og sett grenser. 

Les her

 

Overgang til nytt skoleår

De fleste barn har sommerfugler i magen når de skal starte på skolen igjen i august. For mange er det også mye som er nytt ved skolestart. Da er det lurt å være litt forberedt.

Les her

 

 

 

X-plan - Gi barnet en utvei

Hjelp barnet ditt med en strategi for å komme ut av situasjoner de opplever som skremmende eller vanskelige. En avtale som lar foreldrene forstå at barnet trenger hjelp, kan være nyttig den dagen det virkelig gjelder.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/x-plan--gi-barnet-en-utvei/

 

 

Når maten blir en fiende

Mange unge strever med å håndtere at kroppen forandrer seg i oppveksten. Som foreldre må vi være gode rollemodeller og oppmerksomme på endringer. Fokuset på mat og kropp kan utvikle seg til sykdom.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/nr-maten-blir-en-fiende/

 

 

Stimulere til leselyst?

Foreldre gir barna leselyst ved å lese selv, lese høyt for barna og vise interesse i det barna leser. Hjelp barna i å velge lesestoff som fenger. Husk at all lesing teller – også på skjerm.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/slik-stimulerer-du-til-leselyst/

 

Hvorfor feirer vi påske i Norge?

Den kristne påsken er sammen med julen den mest sentrale av de kristne høytidene. Her kan du lære nyttige og unyttige om kristendommens historie i Norge og om påsken.

https://foreldrepulsen.no/gsarkiv/hvorfor-feirer-vi-pske-i-norge/

 

Klargjøring av sykkel

Når snøen smelter, er det mange som gleder seg til å ta i bruk sykkelen. Ved å gjøre en skikkelig overhaling av sykkelen etter vinteren, blir det morsommere å sykle og levetiden for sykkelen forlenges.

Les her

 

Mat som barn kan lage

Når barna har bygget seg opp litt erfaring på kjøkkenet, kan de få ansvar for både matpakke, ettermiddagsmat og middager. For at barna skal kunne lage mat på en trygg og forsvarlig måte, må de lære hvordan.

Les her

 

Nye læreplaner på vei

 

Høsten 2020 skal innholdet i skolen være fornyet. Nå kan du lese forslaget til de nye læreplanene. Målet med fagfornyelsen er å ruste elevene best mulig for fremtiden.

Les her

 

Ordensregler

Ordensreglene skal fortelle hvordan elevene skal ha det på skolen, hva de kan og ikke kan gjøre, og hva som skjer hvis reglene brytes. Det er viktig at elever og foresatte gjør seg kjent med innholdet i skolens ordensreglement.

Les her

 

Hva er PI?

I matematikken hører vi om tallet pi, som ofte skrives med det greske symbolet P. Pi dukker gjerne opp når man skal begynne å regne ut areal og omkrets av sirkler, men hva betyr dette tallet egentlig?

 

 

For syk for skolen?

De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.

Les her

 

 

Samlivsbrudd - barnas ønskeliste

Et samlivsbrudd er ofte vanskeligst for barna. Her er noen punkt det kan være lurt å tenke gjennom. Den beste hjelpen barnet kan få, er hjelp til å opprettholde en sterk, kjærlig følelse til begge foreldrene.

Les her

 

 

Aldersgrense på dataspill

Dataspill er merket med aldersgrenser for å gi en anbefaling om hvor gamle barna bør være for å spille. Disse grensene er satt for å beskytte barn og unge, fordi dataspill også har et stort voksent publikum.

Les her

 

Hjelp barnet forstå verden 

Verden kan være overveldende og uforståelig i blant, og da kan det være godt å ha en voksen som hjelper med å sette ting i sammenheng.

Les her

 

Juleavslutning

 Forberedelser og øving til juleavslutningen kan fylle store deler av skoledagene i desember. Da er det viktig å vite at i arbeidet med en juleforestilling ligger det faglig læring, personlig utvikling og styrking av fellesskap og tilhørighet.

 les her

 

 

Brannøvelse

De fleste dødsbranner skjer i hjemmet. Ved å øve på hva man skal gjøre om en brann oppstår, blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre. Det kan redde liv!  

Les her

 

 

Musikk i skolen

Musikk er noe alle barn og voksne har et forhold til. I skolen lærer elevene musikk både som et kunstfag og som et skapende fag. De skal i tillegg få oppleve konserter og forestillinger med profesjonelle utøvere i skolen.

 Les her

 

Lommepengepraksis

Det er vanlig å gi barn lommepenger i Norge. Det er ulike måter å gjøre dette på, men de fleste foreldre er opptatt av at lommepengepraksisen skal medvirke til at barnet utvikler en sunn økonomisk sans.

Les her

 

Hva slags foreldre er du?

Hva slags forelder du er påvirkes av verdiene og erfaringene dine. Noen foreldre lar magefølelsen styre dem i rollen, mens andre har et helt bevisst forhold til hvordan de er som foreldre.

Les her

 

Hverdagsmatte

Det er mange muligheter til å øve opp regneferdighetene i hverdagen.

Her får du noen tips på veien til å forstå og øve på matematikk gjennom lek og hverdagsaktiviteter.

 Les her  

 

Leksehjelp

Foreldrenes involvering i barnas skolearbeid er av stor betydning for barnas motivasjon og resultater. Leksehjelp er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips tilpasset barnets alder. 

 Les her

 

 Psykologisk førstehjelp

 Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste. 

 

 

 Å være en god idrettsforeldre

 Engasjerte foreldre er positivt for barneidretten og for barna som deltar.  Her kan du lese gode råd for å stimulere mestring og idrettsglede, og skape et godt læringsmiljø for alle barna som deltar. 

 

 

Nasjonale prøver og kartlegging

Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Disse prøvene er like for alle elevene i landet, og er til hjelp for skoler og lærere når de skal tilpasse undervisningen.

Les her

 Forutsetning for læring

I skolen trenger elevene noen grunnleggende ferdigheter for å lære og utvikle seg. Fem slike ferdigheter er definert i læreplanen. Her kan du lese mer om hvilke ferdigheter det er, og hva de betyr for læringen. 

 Les her

 

 Du er ditt barns store forbilde

Ved å observere hvordan du opptrer i verden, vil barna få et holdningskompass å navigere etter. Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre og ha en sunn holdning til skolen. 

 Les her

 

 En god start

 Vi starter alle på nytt. Ny skole, nytt trinn? Noen ferske, noen drevne – men alle med kribling i kroppen.

 Les her

 

 

Geocaching

Geocaching er en form for skattejakt hvor man benytter GPS-teknologi for å finne skattene. Det er en super måte å kombinere friluftsliv og teknologi, og passer for folk i alle aldre.

 

 

Snakk om spill

Nesten alle norske barn spiller dataspill, og dataspill er en stor del av livet til mange barn og unge. Det er viktig at foreldre gjør seg kjeent med barnas spilling, og snakker sammen om dataspill. 

 Les her

 

Sola. En venn og en stor fiende!

Både voksne og barn våkner litt ekstra til live av lyset og varmen fra solen, og det er sunt å være mye ute! Men ikke nødvendigvis sunt å være mye i solen. 

Les her

 

 

Demokrati

Elever i norsk skole kan mye om demokrati. Demokrati har vært løftet fram i skolens planer og skolen selv er blitt en stadig mer demokratisk arena. Skolen skal fremme læring om, for og gjennom demokrati.

Les her

 

 Skjermbruk ødelegger søvnen

 Skjermbruk på senga kan ødelegge for søvnen til barn og ungdom. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.

Les her

 

 

Ensomhet

I alle skolegårder finnes det barn som føler seg ensomme og utenfor fellesskapet. Mange barn prøver å skjule ensomheten, derfor er oppmerksomme voksne helt avgjørende.

Les her

 

 Stimuler til leselyst

 Foreldre gir barna leselyst ved å lese selv, lese høyt for barna og vise interesse i det barna leser. Hjelp barna i å velge lesestoff som fenger. Husk at all lesing teller – også på skjerm.

Les her

 

Hva er nettvett - egentlig?

Stadig flere og stadig yngre barn tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett!

Les her

 

 Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler og kan blant annet bestå av helsesøster, skolelege, psykolog og fysioterapeut.

 Les her

 

 

Hva er Autisme?

Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har autisme. De første symptomene dukker gjerne opp tidlig i livet.

Les her

 

Diskriminering

Diskriminering og hatytringer er viktig å bekjempe. Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap eller være et uttrykk for trakassering.

Les her

 

Formål Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene er til for å avdekke hvilke elever som trenger ekstra hjelp. Disse prøvene bidrar til å finne ut hvem disse elevene er på et tidlig tidspunkt, og hva de behøver hjelp til.

Les her

 

Tid for lusesjekk

Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir dere kvitt det? Lusa er aktiv hele året, og det er lurt å sjekke barnet jevnlig. Husk å gi beskjed til skole og venner om dere oppdager lus, for å motvirke videre smitte.

Les her

 

 

Turmat

Mette barn er turglade barn! På tur får dere både fysisk aktivitet, familietid og naturopplevelser. Med sunn, fristende turmat, får kroppen påfyll av næringsstoffer og energi. Les her

 

Konfliktløsning 

 Konflikter mellom elever er en del av skolehverdagen. Noen konflikter er vonde og krever at skolen jobber aktivt for å dempe dem. Det finnes ulike måter å håndtere konflikter på, blant annet gjennom å bruke elevmeglere.

 

 

Sjenerte barn

Sjenerte barn kan trenge hjelp av voksne for å ta kontakt med andre. Støtte og hjelp i tidlige skoleår kan være avgjørende når de sjenerte barna blir eldre. 

 

 

Gode apper for lesing (Ferdigheter) 26.01.2018
Nettbrett og apper kan være fine verktøy for å lære å lese og videreutvikle leseferdighetene. Gode leseapper har noen fellestrekk, og mange av dem egner seg godt til barn som har utfordringer med å lese. 
Les >>>

 

Folkeskikk og språkbruk (Foreldrerollen) 14.01.2018
Å lære barna å opptre hensynsfullt, respektfullt og høflig er en viktig foreldreoppgave. Høflige barn vinner lettere respekt og møter oftere høflighet tilbake.
I noen skolegårder kan stygt språk høres også blant de minste barna.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

Slik hjelper du ditt barn med matematikk. (Ferdigheter) 07.01.2018
Matematikk er et godt eksempel på hvor mye foreldrene betyr for barnets læring. Les mer om hvordan du kan bidra.
Les hele saken > Foreldrepuls.no


Små grep – stor forskjell (Helse) 01.01.2018
Næringsrik og variert mat er viktig for barns helse og trivsel. Et sunt kosthold legger grunnlaget for opplagte skolebarn.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

Drikker du? Les dette! (Foreldrerollen) 15.12.2017
Mange barn gruer seg til julen på grunn av foreldrenes alkoholforbruk. Det oppleves utrygt når mor eller far forandrer seg når de drikker.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

 

 

 

Brannøvelse i hjemmet (Annet) 08.12.2017
De fleste dødsbranner skjer i hjemmet. Ved å øve på hva man skal gjøre om en brann oppstår, blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre. Det kan redde liv! 
Les hele saken > Foreldrepuls.no >>

 


Les flere saker fra arkivet: Foreldrepuls.no