Foreldrepulsen

header Foreldrepulsen

En veldig fin ting med Foreldrepulsen.no er at alle artiklene finnes på de fleste språk. Du kan lese artiklene på både norsk, engelsk, arabisk, vietnamesisk, urdu, somali, tyrkisk og mange andre språk. Klikk deg inn på lenkene til artiklene og du kan velge skriftelig språk øverst i venstre hjørnet på siden.


Digital dømmekraft (Ferdigheter) 22.01.2017
For å ferdes trygt og ansvarsfullt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Foreldre må være veiledere i barnas digitale hverdag. Digital dømmekraft handler om kunnskap og holdninger, ikke teknologi. 
Les hele saken > Foreldrepuls.no


Bidra hjemme (Foreldrerollen) 15.01.2017
Som foreldre ønsker vi at barna blir selvstendige og selvhjulpne. Å lære dem husarbeid er et viktig steg til å kunne ta vare på seg selv.
Les hele saken > Foreldrepuls.no


Hva er PISA? (Annet) 09.01.2017
PISA er en stor internasjonal skoleundersøkelse som gjennomføres jevnlig. Her kan du lese litt om resultatene fra undersøkelsen i 2015.

Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

 Å hjelpe med leseleksene (Ferdigheter) 01.01.2017
Foreldre kan hjelpe barna å få godt utbytte av leseleksene. Gjennom leseleksene kan barnet lære noe nytt og interesser kan vekkes. Ved å hjelpe barnet når det leser, kan dere også ha en hyggelig stund sammen. 
Les hele saken > Foreldrepuls.no


Julesamling og fellesskap (Annet) 11.12.2016
Fellesarrangementer, som adventssamlinger, luciafeiringer og juleavslutninger, er med på å ramme inn skoleåret og bygge fellesskap.
Les hele saken > Foreldrepuls.noFysisk aktivitet i hverdagen (Helse) 04.12.2016
Med en aktiv hverdag følger bedre helse, mer energi og bedre søvn. Fysisk aktivitet gir bedre konsentrasjonsevne og motorikk. Dette drar både skolebarn og voksne nytte av.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

Hodelus (Helse) 27.11.2016
Vinteren er høysesong for lus, selv om lusa er aktiv hele året. Alle kan få lus. Det har ingen sammenheng med dårlig hygiene. Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir du kvitt det?
Les hele saken  > Foreldrepuls.no

 

Lær å lese med apper (Ferdigheter) 20.11.2016
Når barna skal lære å lese, kan apper på nettbrett være gode og motiverende verktøy. Her kan du lese litt om hva som kjennetegner gode apper for lesetrening, og hvordan de kan hjelpe barn med lese- og skrivevansker.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

Tilpasset opplæring (Ferdigheter) 13.11.2016
Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp i skolen. Alle elever skal møte utfordringer og krav de kan strekke seg mot, som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

Problemer med synet?   (Helse) 06.11.2016
Nedsatt syn kan være opphav til flere utfordringer og frustrasjoner i skolehverdagen. Det er ikke alltid like lett å oppdage synsvansker hos barn. Her finner du noen symptomer å være oppmerksom på.
Les hele saken > Foreldrepuls.no   

Snakk
om seksualitet  (Foreldrerollen) 30.10.2016
Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Hva er greit å gjøre med seg selv, med andre og hva er det greit at andre gjør med deg. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet.
Les hele saken > Foreldrepulsen.no

Den viktige nysgjerrigheten (Ferdigheter) 23.10.2016
Barn lurer på alt mulig. De spør og graver på passende og upassende tidspunkt. Men har du tenkt på hvor viktig nysgjerrighet er for læring? Å være nysgjerrig er en sterk motivasjonskraft for å lære noe nytt.
Les hele saken > Foreldrepulsen.no

Foreldrenes rolle mot mobbing (Foreldrerollen) 16.10.2016
Mange barn opplever mobbing som kan få følger for resten av livet. Vi voksne må vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke det. Vi må vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing.
Les hele saken > Foreldrepulsen.no

Slik bidrar du med leksehjelp (Foreldrerollen) 09.10.2016
Foreldrenes engasjement i barnas skolearbeid er av stor betydning for barnas motivasjon og resultater. Her gir vi deg tips for alle aldersgrupper.
Les hele saken > Foreldrepulsen.no


Grunnleggende ferdigheter (Foreldreskolen) 01.10.2016
I skolen regnes fem grunnleggende ferdigheter som forutsetninger for læring. Disse ferdighetene danner grunnlaget for barnets utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.
Les hele saken > Foreldrepulsen.no