Foreldrepulsen

header Foreldrepulsen

En veldig fin ting med Foreldrepulsen.no er at alle artiklene finnes på de fleste språk. Du kan lese artiklene på både norsk, engelsk, arabisk, vietnamesisk, urdu, somali, tyrkisk og mange andre språk. Klikk deg inn på lenkene til artiklene og du kan velge skriftelig språk øverst i venstre hjørnet på siden.

Svømmeferdigheter redder liv! (Ferdigheter) 18.06.2017
Sommeren er en fin tid for å øve på svømmeferdighetene. Gode svømmeferdigheter legger grunnlaget for trygghet, aktivitet og moro i vannet. Forebygg drukningsulykker ved å være svømmedyktig og utvise badevett.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

Ungdom og rus (Helse) 09.06.2017
Mange ungdommer møter rus for første gang på ungdomsskolen. Som foreldre er det viktig å prate med barna om rus, ha et bevisst forhold til eget rusbruk og være oppmerksom på signaler om rusbruk hos ungdommen.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 


Hørsel  (Helse) 28.05.2017
Nedsatt hørsel er en tilstand som griper inn i mange sider av livet. Mange barn opplever dette i perioder, og noen er født med eller utvikler varig hørselsskade. Det er viktig å avdekke nedsatt hørsel tidlig for å få god hjelp.
Les hele saken > Foreldrepuls.no


Hverdagsmatte (Ferdigheter) 28.05.2017
Det er mange muligheter til å øve opp regneferdighetene i hverdagen. Benytt handleturen, matlagingen og bilturen til å snakke om og praktisere matematikk. Her får du noen gode tips. 
Les hele saken > Foreldrepuls.no

Hva er dysleksi? (Ferdigheter) 07.05.2017
Dysleksi er vansker med å lese og skrive som ikke har sammenheng med barnets evner ellers. Det er viktig å fange opp barn med lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, slik at de kan få god hjelp.
Les hele saken > Foreldrepuls.no 

 

Ny læreplan (Annet) 30.04.2017
Samfunnet vårt er i rask endring, og skolens innhold må utvikles i takt med disse endringene. Opplæringen i skolen skal legge grunnlag for barnas voksne liv i en fremtid vi ikke kjenner. Derfor må innholdet i skolen fornyes jevnlig.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

Hva skal vi lese nå?  (Ferdigheter) 23.04.2017
Nøkkelen til leseglede er å finne bøker som barna liker. Om du leser høyt eller barnet leser selv, er det viktig å finne en bok som engasjerer. Det finnes mange flotte barnebøker, både klassikere og nyutgivelser.
Les hele saken > Foreldrepuls.no

 

Hvorfor planleggingsdager? (Annet) 17.04.2017
For foreldre kan det av og til være vanskelig å få tak på hvorfor skolen har planleggingsdager. Da er det nyttig å vite noe om formålet med dem, hva de brukes til og hvordan de kommer elevene til gode. 
Les hele saken > Foreldrepuls.no

Sykling til skolen (nye regler) (Foreldrerollen) 02.04.2017
Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar!
Les hele saken > Foreldrepuls.no

Les flere saker fra arkivet: Foreldrepuls.no