Camp Hudøy

Bli med på Camp Hudøy

Camp Hudøy er for 2.-7. trinn i Osloskolen (det trinnet de nå går i).

Søknadsfristen er 25. Februar 2018 og alle får svar på søknaden i løpet av uke 12 (uken før påskeferien).


Brosjyre: Camp Hudøy 2018