Miljøfyrtårn

Miljøbilde

Å være Miljøfyrtårn innebærer arbeid med miljøtiltak i hverdagen vår. Jeriko skole bidrar til dette ved å ha et hyggelig arbeidsmiljø, lære våre elever om miljøarbeid, kildesortere alt avfallet vårt, spare på energi, ta miljøvennlige valg og redusere våre innkjøp. I tillegg jobber vi for å ha det rent og ryddig på skolen vår og i vårt nærområde.

Les mer om dette arbeidet her:

 - Jeriko skole er en miljøfyrtårnsertifisert skole

 - Forankring i læreplanen  
 - Sorteringsguide for elever
 - Sortertingsguide for voksne