Lekser og fordypning

Veiledet lesing
Vi har flere grupper i uken med veiledet lesing der elever kan få ekstra støtte og hjelp til å knekke lesekoden.

Lek med bokstaver
Dette er et tilbud til elevene på første trinn der vi bygger opp under det skolen jobber med av ord, begreper og bokstaver.

Tidsmaskinen
På dette kurset får elevene lære om en tidsepoke i verdens historien. Vi lærer om hvordan menneskene levde på den tiden, viktige oppfinnelser og hvordan samfunnet var på den tiden. Vi lærer blant annet om steinalderen, romerriket, egypterriket, Marco Polo`s reiser, rennesansen og koloniseringen av Amerika.

Globetrotter
Vi reiser jorden rundt og lærer om andre land, kulturer og verdens geografi og forskjeller.

Zoo
Vi lærer om noen av verdens vanligste dyr og om forskjellige aspekter innenfor dyrelivet. Det blir også tid for klokkeundervisning da dyrene i Zoo må ha mat til riktig tid.

Dyrene i skogen
De vanligste dyrene som lever i norsk fauna står på dagsorden når "Dyrene i skogen" tar for seg både norske dyr og viktige ting i naturen som kretsløp, næringskjede og fotosyntese.

T-Rex
Vi må reise mange millioner år tilbake når vi lærer om dinosaurene og hvordan de levde. Elevene må også øve på vekt da vi lærer om alt fra gram til tonn.