Lokal plan

Med denne lokale planen så jobber vi med at alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud, som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Utifra denne planen så utarbeider vi månedsplan og plan for uka, som sendes ut på mail, og legges ut på hjemmesiden vår under fanen planer.

Lokal plan Aktivitetsskolen Jeriko 2015-2016.pdf