Lokal plan

Med denne lokale planen så jobber vi med at alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud, som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Utifra denne planen så utarbeider vi ukeplan.

 

Lokal plan Jeriko aktivitetsskole 2019.pdf