Lokal plan

Med denne lokale planen så jobber vi med at alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud, som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Utifra denne planen så utarbeider vi ukeplan og periodeplaner (5-6 i året), Dette sendes ut på e-post, og legges ut på hjemmesiden vår under fanen "planer".


Lokalplan for 2018 kommer. . .

 

.  

,