Gratis kjernetid for 1.klasse

Aktivitetsskolen grønn logo

Hvem kan få gratis kjernetid?
Tilbudet gjelder alle elever i førsteklasse på Jeriko skole i skoleåret 2016-2017.

Hva er gratis?

¤ Eleven kan være på AKs hver dag etter skoletid, intill 12 timer pr uke.
¤ Eleven kan være på AKS to dager i skolensferier (høst, jul, vinter, påske og sommerferien).
¤ På planleggingsdager/inneklemte dager kan eleven være en halv dag på AKS (4,5 time)

Ønsker man at eleven skal være mer på AKS en dette kan man kjøpte heldagsplass til redusert pris.

Heldagsplass til redusert pris
En heldagsplass koster 923kr for alle 1.klassinger skoleåret 2016/2017. Det er også inntektsregulert betaling som gjør at om husttanden tjener mindre en 370.000kr pr år så koster plassen så lite som 217kr pr måned.
Les mer om priser her: Oppholdsbetaling AKS


Økt deltagelse og styrket språkkompetanse
AKs er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målene for å innføre gratis AKS-tilbud for skolestartere i fire bydeler er:
¤ Å styrke elevens språkferdigheter
¤ Å øke deltagelsen i AKS
¤ Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Les mer om gratis kjernetid og hvordan du søker plass: Gratis kjernetid 

Ta kontakt med Aktivitetsskole leder Bjørn-Andre Kildalen om du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven. Kontaktskjema